Friday, 1 February 2013

Lencana Lama Merdeka Malaysia

Lencana Lama Merdeka Malaysia


Teman mempunyai 3 set lencana lama sempena hari Merdeka Malaysia pada 31 Ogos 1963. Kini ia sudah berusia 50 tahun.
No comments:

Post a Comment